Impact maken

Wij realiseren ons terdege dat ook wij met onze bloembakken impact hebben op de aarde. Daarom vinden wij het belangrijk hoe we de dingen organiseren. Dat betekent voor ons dat we voortdurend streven naar het maken van de sociale en/of duurzame keuze. Inmiddels is het al op een aantal gebieden gelukt hier invulling aan te geven.

Productie in de sociale werkplaats

Wij willen verbonden zijn met de maatschappij en daarom zijn we er trots op dat we samenwerken met Stichting het Maathuis. Stichting het Maathuis is een organisatie die een veelzijdig hulpaanbod organiseert voor mensen die tijdelijk of langdurig ondersteuning nodig hebben bij financiële zaken, (zelf)verzorging, wonen, structuur en contacten. Vaak betreft het mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek, al dan niet in combinatie met gedragsproblemen.

Binnen het pallet aan professionele hulp en begeleiding, biedt het Maathuis ook dagbesteding voor cliënten. Onder begeleiding van professionele werkbegeleiders verrichten cliënten werkzaamheden op het gebied van hout, metaal, creatieve bezigheden en bakken en koken. In die context produceert het Maathuis onze bloembakken. Maathuis medewerkers staan hierbij onder begeleiding van een ervaren timmerman. Met uw aankoop ondersteunt u dus de mensen die werken bij Het Maathuis.

Hout met een keurmerk

Douglashout komt van de Douglasspar en is de grondstof voor onze bloembakken. Wij vinden het daarom belangrijk dat onze houtleverancier garandeert dat 100% van het Douglashout ofwel een FSC, of een PEFC keurmerk heeft. FSC en PEFC zijn de twee bekendste keurmerken op het gebied van hout. Het garandeert u dat het hout afkomstig is uit een duurzaam beheerd bos. In deze bossen wordt selectief gekapt en wordt voor elke gekapte boom een nieuwe geplant. Zowel FSC als PEFC is goedgekeurd door de Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC). Deze commissie controleert of de houtcertificatiesystemen voldoen aan het inkoopbeleid van de Nederlandse overheid.

Hoe we bezorgen

Onze bloembakken moeten in de meeste gevallen ook worden bezorgd en dat betekent vervoer met bijbehorende CO2 emissies en daarmee een impact op het klimaat. Om hier de negatieve impact te minimaliseren werken we sinds een tijdje samen met Brenger.nl. Brenger is een transportplatform en werd opgericht met als doel het veranderen van de inefficiënte manier van grote spullen vervoeren. De missie is om elk busje, dat toch al onderweg is, zoveel mogelijk te vullen. Hiermee wordt transport makkelijker en wordt de CO2-uitstoot verlaagd. 

Chat openen
Hulp nodig?
Hallo, heeft u hulp nodig?